Genealogysk Jierboek

26 november, Tresoar in LEEUWARDEN

Inloggen

Log in om je favoriete evenementen en gekochte tickets op te slaan in je VanPlan account.

Registreren VanPlan

Nog geen account? Maak je VanPlan account aan

Account aanmaken
Ga terug naar de homepagina

It Genealogysk Wurkferbân presintearret it Genealogysk Jierboek 2022. De auteurs jouwe in taljochting op harren bydragen yn it boek. Jelle de Jong hâldt in ynlieding oer Franckena út Weststellingwerf: Franckenastate stond op de rand van de dorpsgrens van Wolvega en Oldeholtpade in 1723. Het huis i...

Lees meer

It Genealogysk Wurkferbân presintearret it Genealogysk Jierboek 2022. De auteurs jouwe in taljochting op harren bydragen yn it boek.

Jelle de Jong hâldt in ynlieding oer Franckena út Weststellingwerf: Franckenastate stond op de rand van de dorpsgrens van Wolvega en Oldeholtpade in 1723. Het huis is gebouwd kort voor 1630 in opdracht van Matthys Franckena. Die verhuurde het aan zijn boer Franco, secretaris van Weststellingwerf. De kleinkinderen van Matthijs gingen het rond 1690 bewonen. In de eerste jaren van de 18de eeuw, tot zijn dood in 1736 woonde Joachim Franckena er en vervolgens Nicolaas van Heloma (1709 – 1774). Deze had in 1738 het aandeel van zijn tante Anna Franckena geërfd. In 1755 verhuisde Nicolaas naar zijn nieuw gebouwde huis Voormeer in Heerenveen. In 1812 werd op deze plek een nieuwe boerderij gebouwd met een gevelsteen waarop vermeld dat de zesjarige Marcus van Heloma – kleinzoon van Nicolaas – de eerste steen had gelegd.

De oare ynliedingen binne: Jan T. Anema en/of Ype Brouwers oer Franckena van Eaststellingwerf; Nico van der Woude - De Friese komaf van Meindert Hobbema; Pieter Nieuwland en André Buwalda – Aysma en de Fryske Rie foar Heraldyk oer Wapenregistraasje

Lees minder

Links

Data en tijden

za 26 november 2022 : 13:30 - 15:30

Prijzen

Volwassenen : Gratis

Waar is het?

Tresoar
Boterhoek 1
8911 DH LEEUWARDEN
058 7890789
www.tresoar.nl
info@tresoar.nl