Hoe mijn God veranderde. Theologie na Kuitert.

27 september, Oosterkerk in SNEEK

Inloggen

Log in om je favoriete evenementen en gekochte tickets op te slaan in je VanPlan account.

Registreren VanPlan

Nog geen account? Maak je VanPlan account aan

Account aanmaken
Ga terug naar de homepagina

Openbaar gastcollege door dr. Martien Brinkman Als opening van het seizoen 2022-2023 van de cursus Theologische vorming voor geïnteresseerden Sneek houdt dr. Martien Brinkman op dinsdagavond 27 september een lezing over zijn verander(en)de godsbeeld. De aanvangstijd is 20.00 uur en de lezing wordt ...

Lees meer

Openbaar gastcollege door dr. Martien Brinkman

Als opening van het seizoen 2022-2023 van de cursus Theologische vorming voor geïnteresseerden Sneek houdt dr. Martien Brinkman op dinsdagavond 27 september een lezing over zijn verander(en)de godsbeeld. De aanvangstijd is 20.00 uur en de lezing wordt gehouden in de Oosterkerk, Leeuwarderkade 18 te Sneek.

Over de inhoud schrijft Brinkman:
‘Niemand heeft ooit God gezien’ (Joh.1, 18).
“Bovenstaande tekst benadrukt dat gelovigen, evenals de bijbelschrijvers, zich alleen maar een goddelijke werkelijkheid kunnen voorstellen in de vorm van beelden. Deze beelden zijn niet onveranderlijk: ze kunnen opengebroken worden door nieuwe (gods-)ervaringen. Verbeelding van het goddelijke is een beweging van twee kanten: mensen vormen zich een beeld, maar het beeld vormt hen ook. Beelden vertegenwoordigen in die zin een eigen werkelijkheid die de onze overstijgt. Zolang we van de mogelijkheid van een overstijgende (transcendente) werkelijkheid uitgaan, hoeven we onze godsbeelden niet als ‘slechts’ menselijke projecties te zien. Over dit soort vragen ga ik in het boek Hoe mijn God veranderde met Kuitert en enkele al oudere aanhangers van deze projectieleer in discussie.

In onze verbeelding van de goddelijke werkelijkheid blijven we uiteraard altijd op zoek naar constanten, naar leidende motieven, die tegen de tand des tijds bestand zijn. Dat zijn ze nooit helemaal, maar toch wel voor een belangrijk deel. Te denken valt hier aan met God in verband te brengen woorden als levensmoed, liefde en barmhartigheid (ontferming). In het Nieuwe Testament is Jezus de belichaming van die woorden.

In ruim vijftig jaar theologiebeoefening is het nodige in mijn opvattingen veranderd, maar ben ik ? voor mijn gevoel tenminste ? ook een aantal zaken helderder gaan zien. Opvallenderwijs zijn het in onze seculiere cultuur juist filmers en schrijvers die me daartoe tot steun zijn geweest.”

Martien Brinkman (1950) was tot zijn 65e hoogleraar oecumenische/interculturele theologie aan de VU te Amsterdam. Vanaf 1995 verdiepte hij zich in de niet-westerse theologie (vooral vanuit Afrika en Azië). Vanaf 2010 is hij met name in beeldende kunst, film, proza en poëzie op zoek naar het cultureel gewaad van de grote woorden van de christelijke traditie. Dat resulteerde in het boek Jezus incognito en twee kleinere studies over de relatie poëzie en religie. De theologische som van die speurtocht maakt hij in de jaren 2019-2022 op in een drietal studies waarvan Hoe mijn God veranderde het sluitstuk vormt. Daarin breekt hij met God als meester Albedil die men terecht al het kwaad in de wereld kan verwijten en pleit hij voor een intiemer godsbeeld waarin God primair als bron van levensmoed wordt gezien.

Lees minder

Links

Data en tijden

di 27 september 2022 : 20:00 - 22:00

Prijzen

Volwassenen : € 5.00

Waar is het?

Oosterkerk
Leeuwarderkade 18
8603 CB SNEEK