Jappie van der Let

19 april t/m 14 mei, Expositievitrines haven in WYNS

Inloggen

Log in om je favoriete evenementen en gekochte tickets op te slaan in je VanPlan account.

Registreren VanPlan

Nog geen account? Maak je VanPlan account aan

Account aanmaken
Ga terug naar de homepagina

Houtsnijwurken fan Jappie van der Let ut Gytsjerk. Tafal kin ek wat moois jaan. Sa stie Jappie van der Let foar de hikke fan it stee oan it Wynserbinnepaed te Miedum. Hjir is hy yn 1947 berne en It plak we?rt hy oant syn 17 – de jier wenne hat. Syn jongesjierren waarden foarme troch de omjowing. Hy...

Lees meer

Houtsnijwurken fan Jappie van der Let ut Gytsjerk.

Tafal kin ek wat moois jaan. Sa stie Jappie van der Let foar de hikke fan it stee oan it Wynserbinnepaed te Miedum. Hjir is hy yn 1947 berne en It plak we?rt hy oant syn 17 – de jier wenne hat. Syn jongesjierren waarden foarme troch de omjowing. Hy is in natoer- en fu?gelman. Jappie wie yn syn warbere libben timmerman en it aardige is dat hy yn Wyns by baas Tacoma it fak learde.

Nei 47 jier gong er mei de VUT en doe begu?n syn leafde om hout te bewurkjen. Hout is in geweldich produkt fynt Jappie. It groeit en foarmt harsels. Yn syn hu?s yn Gytsjerk ademt ” it hout “.

Syn wurken wurde makke fan parrehout, walnu?thout en iekehout. Hy krijt it hout, fynt it yn de bosk of by it o?ffal. Fan te foaren betinkt Jappie wat er meitsje wol en sa komt syn leafde foar fu?gels faakris yn byld.

Syn earste wurk hat de titel “oermem” krigen. De mooie rondingen sjogge en fiele fijn en treastryk.

Jappie set earst lijnen op it hout en de basis is it plak we?r’t de kop komt. Mei guts en beitel giet er oan it wurk. Foar de o?fwurking bru?kt Jappie bijewas. Mei in lytse fu?gel is er trije dagen dwaande. It gruttere wurk nimt mear tiid as in wike.

Jim sjogge hjir trije u?len, twa kookaburra’s, in ljip, riger en in arend. Keunstkommisje Wyns/Bartlehiem 2021

Lees minder

Data en tijden

maandag 19 april 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021

zondag :
maandag :
dinsdag :
woensdag :
donderdag :
vrijdag :
zaterdag :

Toelichting: dagelijks van zonsopgang tot -ondergang te bezoeken

ma 19 april 2021 :

Toelichting: dagelijks van zonsopgang tot -ondergang te bezoeken

Prijzen

Volwassenen : Gratis

overnachten

Bekijk de hotels en bed & breakfasts in de buurt van het evenement.

gratis

Klantenservice

Heb je een vraag? Wij helpen je graag!
Klik hier om je vraag te stellen

Gerelateerde evenementen

Loader