J&Mteaterwurk - Echt wier!

1 oktober, Zalencentrum De Buorskip in BEETSTERZWAAG

Inloggen

Log in om je favoriete evenementen en gekochte tickets op te slaan in je VanPlan account.

Registreren VanPlan

Nog geen account? Maak je VanPlan account aan

Account aanmaken
Ga terug naar de homepagina

Toneel van J&Mteaterwurk door Jan Arendz en Marijke Geertsma. Echt wier! In fleurige foarstelling oer relaasjes fan J&Mteaterwurk As je lang byelkoar binne, dan falt der wolris in stilte... In stilte dy't hieltyd langer duorret, omdat alles al sein en ferteld is. Mar wat no as de relaasjeterapeut...

Lees meer

Toneel van J&Mteaterwurk door Jan Arendz en Marijke Geertsma.

Echt wier! In fleurige foarstelling oer relaasjes fan J&Mteaterwurk

As je lang byelkoar binne, dan falt der wolris in stilte... In stilte dy't hieltyd langer duorret, omdat alles al sein en ferteld is.
Mar wat no as de relaasjeterapeut wol, dat je in oerke deis meielkoar prate moatte?
Dan komme der ferhalen en miskien ek wol geheimen, dy't noch noait earder ferteld binne...
'Echt wier!' is in foarstelling oer relaasjes, komysk en earnstich.
It publyk is echt wier even fleurich fuort!

Lees minder

Links

Data en tijden

za 1 oktober 2022 : 20:00 - 22:30

Prijzen

Volwassenen : € 22.50

Waar is het?

Zalencentrum De Buorskip
Vlaslaan 26
9244 CH BEETSTERZWAAG