Pier 21 - Bijke

6 oktober, Dorpscultuurhuis De Spylder in WARNS

Inloggen

Log in om je favoriete evenementen en gekochte tickets op te slaan in je VanPlan account.

Registreren VanPlan

Nog geen account? Maak je VanPlan account aan

Account aanmaken
Ga terug naar de homepagina

Toaniel skreaun troch Bouke Oldenhof, regisearre troch Jos Thie en spile troch Joke Tjalsma en Theun Plantinga It is in start foarstelling, 14 oktober is de première yn de Lawei yn Drachten. Kaarten binne te bestellen fia de site fan de Spylder: www.despylder.nl en telefoanysk op myn nûmer 06 301935...

Lees meer

Toaniel skreaun troch Bouke Oldenhof, regisearre troch Jos Thie en spile troch Joke Tjalsma en Theun Plantinga
It is in start foarstelling, 14 oktober is de première yn de Lawei yn Drachten. Kaarten binne te bestellen fia de site fan de Spylder: www.despylder.nl en telefoanysk op myn nûmer 06 30193534

Hinke v.d Meer út namme fan de kulturele kommisje fan de Spylder

Lees minder

Links

Data en tijden

do 6 oktober 2022 : 20:00 - 22:00

Prijzen

Volwassenen : € 17.50

Waar is het?

Dorpscultuurhuis De Spylder
Buorren 23
8721 GM WARNS
0515 580521
www.despylder.nl
spyldercultuur@despylder.nl

€ 17,50